logo

TR | EN

Raftakiler

Anasayfa » Raftakiler

DÖKÜMANTASYON MERKEZİ

KİTAPLAR (Kitap ismine göre)

 • KOÇTÜRK ON (2009) Açlık Korkusu. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara.
 • KAYMAKÇI M (ed), Açlık ve Emperyalizm (2011). İlkim Ozan Yayınları, Konya.
 • MAGDOFF F, TOKAR B (2010) Agriculture and Food in Crisis: Conflict, Resistance, and Renewal. Monthly Review Press, New York.
 • ZIMDAHL RL (2012) Agriculture’s Ethical Horizon. 2. Baskı, Elsevier.
 • ROSS P (1993) Ahlak ve Modernlik. Çev. Mehmet Küçük, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • BİRAND H (2015) Alıç Ağacı ile Sohbetler. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.
 • ÖZKAYA T, ÖZDEN F (2014) Başka Bir Hayvancılık Mümkün. Yeni İnsan Yayınevi, Ekoloji Serisi, İstanbul.
 • KEYDER Ç, YENAL Z (2013) Bildiğimiz Tarımın Sonu Küresel İktidar ve Köylülük, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • VLAVIANOS- ARVANITIS A, KELEŞ R (1993) Biopolitics The Bio-Environment, Volume IV, Biopolitics International Organisation.
 • OĞUZ NY, TEPE H, ÖRNEK BÜKEN N, KIRIMSOY KUCUR D (2005) Biyoetik Terimleri Sözlüğü, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara.
 • IRVINE L (2011) Biz ve Onlar: Hayvanlarla Bağımızı Anlamak. Çev. Serpil Çağlayan, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • ROBSON P (2010) Coğrafya Atölyesi – Ekosistemler, İnsanlar ve Yerler, Gıda ve Tarım: Pratik Deneyler ve Etkinlikler – Coğrafya Atölyesi. Çev. Cumhur Öztürk, İletişim Yayınları Popüler Bilim Kitapları, İstanbul.
 • DES JARDINS JR (2006) Çevre Etiği: Çevre Felsefesine Giriş. Çev. Ruşen Keleş, İmge Kitabevi, Ankara.
 • HOBHOUSE H (2007) Değişim Tohumları: İnsanlık Tarihini Değiştiren 6 Bitki. Çev. Gülden Şen, Doğan Kitap, İstanbul.
 • ÖZDAĞ U (2005) Edebiyat ve Toprak Etiği: Amerikan Doğa Yazınında Leopold’cu Düşünce, Ürün Yayınları, Ankara.
 • FUKUOKA M (2006) Ekin Sapı Devrimi: Doğal Tarıma ve Doğal Hayata Giriş. Çev: Aykut İstanbullu, Kaos Yayınları, İstanbul.
 • GARRARD G (2016) Ekoeleştiri: Ekoloji ve Çevre Üzerine Kültürel Tartışmalar. Çev. Ertuğrul Genç, Kolektif Kitap, İstanbul.
 • ROSE J (2014) Ekoköyler: Yeni Rotamız. Çev. İlknur Urkun Kelso, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul.
 • PAMİR N (2016) Enerjinin İktidarı. 2. Baskı, Hayykitap, İstanbul.
 • ROBINSON D, GARRATT C (2014). Etik: Doğruyu Yanlıştan Ayırmak için Çizgibilim. Çev. Bülent Doğan, NTV Yayınları, 3. Baskı, İstanbul.
 • BOOTH S, COVENEY J (2015). Food Democracy: From Consumer to Food Citizen. Singapore, Springer.
 • GOTTWALD FT, INGENSIEP HW, MEINHARDT M (eds) (2010) Food Ethics. Springer.
 • POJMAN P (2012) Food Ethics. Wadsworth Cengage Learning.
 • SANDLER RL (2015) Food Ethics: The Basics. Routledge.
 • PAARLBERG R (2013) Food Politics: What Everyone Needs to Know. 2nd, Oxford University Press.
 • THOMPSON PB (2015) From Field to Fork: Food Ethics for Everyone, Oxford University Press.
 • AYSU A (2015) Gıda Krizi Tarım Ekoloji ve Egemenlik. Metis Yayınları, İstanbul.
 • NERSE Ç (2015) Hayvan Hakları. Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • FOSTER C (2016) Hayvan Olmak: Bir İnsanın Hayvana Dönüşmesinin İzini Sürmek. Çev. Ece Bulut, Kolektif Kitap, İstanbul.
 • SINGER P (2002) Hayvan Özgürleşmesi. Çev. Hayrullah Doğan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • MEPHAM TB, TUCKER GA, WISEMAN J. (1995) Issues in Agricultural Bioethics, Nottingham University Press.
 • KLEIN N (2015) İşte Bu Her Şeyi Değiştirir. Çev. Osman Akınhay, Agora Kitaplığı, İstanbul.
 • AYSU A, KAYAOĞLU MS (2014) Köylülükten Sonra Tarım: Osmanlı’dan Günümüze Çiftçinin İlgası ve Şirketleşme. Epos Yayınları, Ankara.
 • KUNT S (2015) Küba’da Sürdürülebilir Kent Tarımı. Çev. Cengiz Yücel, Yeni İnsan Yayınevi, Ekoloji Serisi, İstanbul.
 • ÖZUĞURLU M (2011) Küçük Köylülüğe Sermaye Kapanı: Türkiye’de Tarım Çalışmaları ve Köylülük Üzerine Gözlemler, Notabene Yayınları, Ankara.
 • KOÇ M (2013) Küresel Gıda Düzeni Kriz Derinleşirken, Notabene Yayınları, Ankara.
 • NEALE J (2009) Küresel Isınmayı Durduralım, Dünyayı Değiştirelim! Çev. Doğan Tarkan, Yordam Kitap, İstanbul.
 • SOMUNCU M (ed) (2016) Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri. Türkiye Çevre Vakfı, Ankara.
 • BARLAS N (2013) Küresel Krizlerden Sürdürülebilir Topluma Çağımızın Çevre Sorunları. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.
 • HEKİMOĞLU SM (2008) Mecit Bahçıvan: Rahva Krallığından Peynir Krallığına. Timaş Yayınları, İstanbul.
 • ONARAN B (2015) Mutfakta Tarih Yemeğin Politik Serüvenleri. İletişim Yayınları, İstanbul.
 • HEMENWAY T (2015) Permakültür Bahçeleri. Çev. İlknur Urkun Kelso, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul.
 • SINGER P (2015) Pratik Etik. Çev. Nedim Çatlı, İthaki Yayınları, İstanbul.
 • CARSON R (2011) Sessiz Bahar. Çev. Çağatay Güler, Palme Yayınevi, Ankara.
 • YILMAZ S (2015) Sürdürülebilir Tarım Mümkün Mü? Yeni İnsan Yayınevi, Yeşil Politika Serisi, İstanbul.
 • ERİŞ A (2006) Tarım Deontolojisi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No:88, 2. Baskı, Bursa.
 • GÜNAYDIN G (2010) Tarım ve Kırsallıkta Dönüşüm: Politika Transferi Süreci/ AB ve Türkiye. Tan Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • BERNSTEIN H (2014) Tarımsal Değişimin Sınıfsal Dinamikleri. Çev. Oya Köymen, 2. Baskı, Yordam Kitap, İstanbul.
 • BORATAV K (1981) Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm, Birikim Yayınları Yerli Araştırmalar Dizisi, Ankara.
 • TANSEY G, RAJOTTE T (eds) (2008) The Future Control of Food: A Guide to International Negotiations and Rules on Intellectual Property, Biodiversity and Food Security. Earthscan, IDRC.
 • PORRITT J (2013) The World We Made: Alex McKay’s Story from 2050, Phaidon Press Limited.
 • AKGÜN SOYDAL F (2005) Tokluğun İçindeki Açlık: Mor Gıda. Kum Yayınları, Ankara.
 • BIEHL J (2016) Toplumsal Ekoloji Siyaseti. Çev. Esra Eren, Sümer Yayıncılık, Sosyal Bilimler Dizisi, İstanbul.
 • MONTGOMERY DR. (2010) Toprak: Uygarlıkların Erozyonu. Çev. Emel Anıl, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • ORAL N (ed) (2013) Türkiye’de Tarımın Ekonomi-Politiği 1923-2013, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi & Notabene Yayınları, Ankara.
 • PAMUK Ş, TOPRAK Z (eds) (1988) Türkiye’de Tarımsal Yapılar (1923-2000). Yurt Yayınları, Türkiye Araştırmalar Dizisi, Ankara.
 • ANANIAS V (2016) Yaşam Dönüşümdür. Yay. Hazırlayan: Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, 2. Baskı, Doğan Kitap, İstanbul.
 • REEVES H, LENER F (2006) Yeryüzünün Acısı. Çev. Şule Demirkol, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • ZHANG D, FABRICE F, KALLIS G, Van Den BERGH J, WEIKLER R, HUETING R (2015) Yeşil Ekonomi; Küçülmek Güzeldir. Çev. Serin Erengezgin, Yeni İnsan Yayınevi, Yeşil Politika Serisi 9, İstanbul.
 • ONURLUBAŞ E, DİNÇER D (2016) Yeşil Pazarlama: Tüketici Algısı Üzerine Bir Araştırma. Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • WALL D (2013) Yeşil Politika: Tarihi, Paydaşları ve Kavramları ile… Çev. İlknur Urkun Kelso, Yeni İnsan Yayınevi, Yeşil Politika Serisi 6, İstanbul.
 • ŞİRİN SR (2016) Yol Ayrımındaki Türkiye: Ya Özgürlük Ya Sefalet. 8. Baskı, Doğan Kitap, İstanbul.

 

RAPORLAR

 • Uluslararası Beyaz Et Kongresi Tam Metinler Kitabı. BESD-BİR, 22-26 Nisan 2015, Antalya.
 • Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu; Kırsal Kalkınma Politikasının Yönetişimi, Bildiri Kitabı. TEPAV. 13-14 Aralık 2012, Ankara.
 • A Square Meal: How Encouraging Greener Eating Fits the UK Government’s Ambitions for the Environment, Farming and the Big Society. A discussion paper by WWF-UK and the Food Ethics Council, 2011.
 • A Viable Food Future, Updated and Revised Version. Utviklingsfondet. 2011, Norway.
 • After FMD: Aiming for a Values-Driven Agriculture. Food Ethics Council, 2001.
 • Agricultural Productivity and Growth in Turkey. Ayşe İmrohoroğlu, Selahattin İmrohoroğlu, Murat Üngör. TEPAV, 2012.
 • Agriculture at a Crossroads: Food for Survival. Greenpeace, 2009.
 • Agriculture at a Crossroads: International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development. International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD), 2009.
 • Annual Report 2014, Wageningen UR.
 • Beyond Business as Usual. Food Ethics Council, 2013.
 • Dünyanın Durumu 2012 – Sürdürülebilir Refaha Doğru: Sürdürülebilir Bir Topluma Doğru İlerlemeye Yönelik Worldwatch Enstitüsü Raporu (2011) Linda Starke (ed), Çev. Ayşe Başcı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Dünyanın Durumu 2015 – Sürdürülebilirliğin Önündeki Gizli Tehditlerle Yüzleşmek. Worldwatch Enstitüsü, Lisa Manstny (ed), Çev. Gülru Hotinli. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Engineering Nutrition: GM Crops for Global Justice? Food Ethics Council, 2003.
 • Flying Food: Responsible Retail in the Face of Uncertainty. Food Ethics Council, 2008.Food Justice: The Report of the Food and Fairness Inquiry. Food Ethics Council, 2010.
 • Food Losses and Waste in the Context of Sustainable Food Systems. The High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition, 2014.
 • Food: All Things Considered. 2015, Food Ethics Council.
 • From A to B: A Snapshot of the UK Food Distribution System. Paul Steedman, Tamarind Falk. Food Ethics Council, 2009.
 • Future Scenarios for the UK Food System: A Toolkit for Thinking Ahead. Paul Steedman, Wendy Schultz. 2009, Food Ethics Council.
 • Getting Personal: Shifting Responsibilities for Dietary Health. Food Ethics Council, 2005.
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü Temel Bulgular. Nurşen Numanoğlu, Mehmet Evren Eynehan, Tanyeli Behiç Sabuncu (eds). 2014, TÜSİAD.
 • Global Food Policy Report, 2013, International Food Policy Research Institute (IFPRI).
 • Global guidelines for the restoration of degraded forests and landscapes in drylands – Building resilience and benefitting livelihoods. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2015.
 • Hungry for Change: The Final Report of the Fabian Commission on Food and Poverty. Fabian Society, 2015, London.
 • Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018: Bitkisel Üretim, T.C. Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 2014, Ankara.
 • Piliç Eti Sektör Raporu: Üretim, Tüketim, Dış Ticaret, Sorunlar, Görüşler. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği (BESD-BİR). Ankara, 2014.
 • Regional Overview of Food Insecurity Europe and Central Asia: Focus on healthy and balanced nutrition. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2015.
 • Save and Grow in practice: maize, rice, wheat – A guide to sustainable cereal production. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2016.
 • Sürdürülebilir Tarım İlkeleri: Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Çözümler. 2015, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, SKD Türkiye, İstanbul.
 • C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Stratejik Plan 2013-2017, Ankara, 2013.
 • The Food Issues Census: A Survey of UK Civil Society. Food Ethics Council, 2011.
 • The International Code of Conduct on Pesticide Management. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2014.
 • The State of Food Insecurity in the World 2015. Meeting the 2015 International Hunger Targets: Taking Stock of Un even Progress. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2015, Rome.
 • Toprak Atlası: Toprak, Araziler ve Tarlalar Hakkındaki Olgular ve Rakamsal Veriler. 2015, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği.
 • TRIPS with Everything? Intellectual Property and the Farming World. Food Ethics Council, 2002.
 • Türkiye Tarımı: Beklentiler ve Gelişmeler,  T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü (TEPGE), 2013, Ankara.
 • Türkiye’de Alışveriş Davranışı: Parekende Sektöründe Gelenekselden Moderne Geçiş. Emine Persentili Batislam, Alpay Filiztekin. 2010, TEPAV Yayınları No. 49, Ankara.
 • Yaşayan Gezegen Raporu 2014 (Özet Rapor). Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)

 

DERGİLER

Agriculture and Human Values (elektronik)

 • March 2016, Volume 33, Issue 1. Symposium on Food Security and the Enactment of Change
 • June 2016, Volume 33, Issue 2
 • September 2016, Volume 33, Issue 3
 • December 2016, Volume 33, Issue 4

Journal of Agricultural and Environmental Ethics (elektronik)

 • April 2016, Volume 29, Issue 2
 • June 2016, Volume 29, Issue 3
 • August 2016, Volume 29, Issue 4
 • October 2016, Volume 29, Issue 5
 • December 2016, Volume 29 Issue 6

Food Ethics

 • Spring 2013 Volume 8 Issue 1, Spoilt for Choice?
 • Summer 2013 Volume 8 Issue 2, Food: An Age Old Concern
 • Autumn 2013 Volume 8 Issue 3, Policy on a plate: Towards a Food Manifesto
 • Winter 2013 Volume 8 Issue 4, Food: Human Rights, Human Wrongs
 • Autumn 2012 Volume 7 Issue 3, Power and Responsibility in the Food System
 • Summer 2012 Volume 7 Issue 2, Sustainable Intensification: Unravelling the Rhetoric
 • Autumn 2011 Volume 6 Issue 3, Food Futures: Utopia, Dystopia or Myopia?
 • Spring 2011 Volume 6 Issue 1, Nudge Politics: Changing Government, Changing Lives
 • Summer 2011 Volume 6 Issue 2, Banking Biodiversity: Valuing or Devaluing Nature?
 • Winter 2010 Volume 5 Issue 4, Land: Values, Rights and Reforms
 • Autumn 2010 Volume 5 Issue 3, Growing Pains: Children and Food
 • Summer 2010 Volume 5 Issue 2, Food Policy: Who Decides?
 • Summer 2009 Volume 4 Issue 2, Sugar: A Bitter Pill?
 • Winter 2009 Volume 4 Issue 4, Climate Change: Food and Farming After Copenhagen
 • Winter 2008 Volume 3 Issue 4, Catering for Ethics: The Eating Out Guide
 • Winter 2007 Volume 2 Issue 4, Meat: Facing the Dilemmas
 • Autumn 2007 Volume 2 Issue 3, EU Farm Policy: What Should We Want from Reform?
 • Summer 2007 Volume 2 Issue 2, Big Retail: Supermarkets Want to Go Green, Fair and Healthy. Can They?
 • Winter 2006 Volume 1 Issue 4, The Bottom Line: Food Poverty, Hunger, Ethical Business
 • Bulletin of the Food Ethics Council, Spring 2006
 • Bulletin of the Food Ethics Council, Summer 2006